2015-12-16 12:05

Stop out

Automatyczne wysłanie zlecenia do zamknięcia po cenie rynkowej. Zobacz także wpis Kiedy nastąpi automatyczne wysłanie zlecenia do zamknięcia i na jakich warunkach?