2014-09-01 17:48

Trailing stop

Typ zlecenia, podobnie jak Stop Loss, którego celem jest minimalizowanie strat. W przeciwieństwie do warunku Stop Loss jednak, poziom Trailing Stop nie jest stały, lecz zmienia się wraz ze zmianami aktualnej ceny rynkowej. Z tego powodu warunek ten jest często nazywany „ruchomym Stop Lossem”. Trailing Stop zostaje aktywowany dopiero w momencie gdy wartość pozycji zmieni się na korzyść inwestora o wartość Trailing Stopa + 1 pips. Należy pamiętać, iż warunek ten wymaga pozostawienia włączonej platformy mForex Trader. W przypadku wyłączenia platformy warunek ten zostanie zamieniony na zwykły Stop Loss na ostatnim zapamiętanym poziomie (pod warunkiem, iż został już aktywowany). Po ponownym włączeniu platformy Trailing Stop zostanie automatycznie przywrócony i będzie się zmieniał wraz z ceną rynkową.