2012-08-28 11:47

Zmienność

miara ryzyka rynkowego; zmienność najczęściej mierzona jest odchyleniem standardowym