Czym jest ESG?

Skrót „ESG” odnosi się do słów: „Environmental”, „Social” oraz „Governance”, które składają się na czynniki zrównoważonego rozwoju i oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu. Aby zatem działalność gospodarcza mogła zostać uznana za zrównoważoną, powinna spełniać określone w ramach ESG kryteria.

 

 

Z uwagi na specyfikę i charakter instrumenty pochodne, w tym CFD, nie podlegają ocenie w zakresie uwzględniania czynników zrównoważonego rozwoju (ESG). Wynika to z faktu, iż instrumenty pochodne, w szczególności odnoszące się do indeksów, walut, towarów, czy stóp procentowych, nie zawierają korelacji z kwestiami:

·       środowiskowymi,

·       społecznymi i pracowniczymi,

·       kwestiami dotyczącymi poszanowania praw człowieka oraz

·       przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

 

 
   

 

 

 

 

  w mBanku odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój są nam bliskie

 

mamy świadomość, że konkretne działania i decyzje biznesowe przez nas podejmowane mają wpływ na klientów, akcjonariuszy, pracowników i ich rodziny, a także społeczności lokalne i środowisko naturalne. I właśnie dlatego każdą decyzję chcemy podejmować patrząc przez pryzmat naszej odpowiedzialności wobec otoczenia, w którym funkcjonujemy.

 

 

mBank jest sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnej Bankowości ONZ oraz Dziesięciu Zasad Global Compact ONZ.

  • Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku na lata 2021-2025 - dowiedz się więcej

 

  chcesz wiedzieć więcej o ESG i inwestowaniu?

 

Warto przeczytać:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej, 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.