Dlaczego moja strategia (EA) nie działa? Nie mogę wysłać zlecenia!  

Część dających się znaleźć w Internecie strategii (EA) działa tylko jeżeli tryb realizacji zlecenia zdefiniowany jest przez dom maklerski jako „Egzekucja natychmiastowa”. W powyższym trybie realizacji, charakterystycznym dla domów maklerskich działających w modelu Market Maker, funkcja OrderSend() umożliwia jednoczesne składanie zlecenia i ustawianie wartości ST/TP. Z tego powodu w sieci często napotkać można poniższy kod:

  OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lots, Ask, slippage, SL, TP, "Moje zlecenie")

Platforma mForex Trader korzysta natomiast z tzw. trybu „Egzekucji rynkowej”, w którym zlecenia przekazywane są bezpośrednio do dostawców płynności, co jest równoznaczne ze zrealizowaniem transakcji po najlepszych cenach oczekujących zleceń przeciwstawnych. W trybie egzekucji rynkowej parametry SL/TP w funkcji OrderSend() powinny być ustawione na 0. Po złożeniu zlecenia należy je zmodyfikować ustawiając pożądane parametry, co możemy osiągnąć posługując się poniższym kodem:

// Zloz zlecenie I sprawdz czy zostalo poprawnie zrealizowane
  ticket =OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lots, Ask, slippage, 0, 0, "Moje zlecenie");   

  // orderSend zwraca -1 w przypadku bledu
  if(ticket >=0)
  {
  // Sproboj zaznaczyc zlecenie
  if(OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET)==TRUE)
  {

   // Modyfikuj zlecenie i sprawdz, czy modyfikacja zakonczyla sie pomyslnie
   if(OrderModify(OrderTicket() ,OrderOpenPrice(), SL, TP ,0)==FALSE)
   {
    Print("Błąd w modyfikacji zlecenia : ",GetLastError());
   }
   }
   else
   {
    Print(“Błąd w wybieraniu zlecenia : ”, GetLastError());
   }
  }
  else
  {
   Print("Błąd w zleceniu :",GetLastError());
  }

Dobrą praktyką jest sprawdzanie zwracanych przez funkcje wartości w celu obsługi ewentualnych błędów.

Gdzie zacząć naukę MQL'a?  

Źródła anglojęzyczne:

 Źródła polskojęzyczne: