Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono

Spróbuj wpisać inną frazę lub skorzystaj ze słownika pojęć na naszej
stronie.

Nic nie znalezniono

Rachunek

Rachunek możesz otworzyć wypełniając elektronicznie wniosek.

Swoją tożsamość potwierdzisz:

 • zdalnie, logując się do bankowości internetowej mBanku
 • zdalnie, bez wychodzenia z domu
 • jeśli posiadasz ważny polski dowód osobisty i chcesz założyć rachunek indywidualny na osobę fizyczną
 • posiadasz ważny polski dowód osobisty, ale wolisz zawrzeć umowę osobiście lub
 • nie posiadasz polskiego obywatelstwa, polskiego dowodu osobistego i legitymujesz się paszportem lub,
 • chcesz założyć rachunek z pełnomocnikiem.
Jeśli chcesz założyć rachunek na spółkę skontaktuj się z nami.

Do otwarcia rachunku przez osobę fizyczną potrzebne są:

 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
 • dane Urzędu Skarbowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania
 • numer należącego do Ciebie rachunku bankowego do dokonywania wypłat z rachunku mForex

Jeśli chcesz potwierdzić tożsamość elektronicznie bez wychodzenia z domu, przed wypełnieniem wniosku wykonaj zdjęcia (np. telefonem) lub skany dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość. Poprosimy Cię o dodanie na formularzu 4 załączników:

 
 • obu stron dowodu osobistego oraz
 • obu stron prawa jazdy lub strony paszportu ze zdjęciem i dowolnej innej strony paszportu. (Jeśli nie posiadasz paszportu ani prawa jazdy, załącz skany dwóch aktualnych dokumentów, przy czym każdy z nich musi zawierać Twoje imię, nazwisko i nr PESEL np. skan legitymacji studenckiej, legitymacji emeryta-rencisty, polisy ubezpieczeniowej lub dokumentu urzędowego jak np. decyzja podatkowa. Dokumenty załączone do wniosku powinny zawierać wyłącznie Twoje dane osobowe).
Skany lub zdjęcia dokumentu muszą być wyraźne, tak by umożliwić swobodny odczyt danych i obrazów i nie mogą być niczym przysłonięte, ani rozmyte. Przy wykonywaniu zdjęcia należy zapewnić równomierne oświetlenie: unikać odbicia światła i głębokiego cienia na fotografowanym dokumencie. Maksymalna wielkość pojedynczego pliku to 4 MB, a akceptowalny format pliku to JPG, PNG i PDF. Pamiętaj, żeby przesyłane zdjęcia dokumentów były kolorowe.
 

Elektroniczne zawarcie umowy - krok po kroku

1. Wypełniasz internetowy Wniosek.

2. Po tym jak otrzymamy Twój wniosek i potwierdzimy Twoją tożsamość, przygotujemy dla Ciebie dokumenty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku. Prześlemy je w wiadomości e-mail w formie zaszyfrowanego załącznika. Hasło do jego otwarcia otrzymasz w wiadomości SMS.

3. Aby aktywować rachunek inwestycyjny, wyślij przelew weryfikacyjny na podany w umowie rachunek klienta do wpłat w Biurze maklerskim mBanku (nr NRB dla przelewów pieniężnych). Przelej środki z należącego do Ciebie rachunku, który podałeś w formularzu rejestracyjnym (muszą zgadzać się imię, nazwisko i adres). Minimalna kwota wymagana do aktywacji rachunku to 2000 zł.

4. Po zaksięgowaniu i weryfikacji przez nas wpłaty otrzymasz e-mail potwierdzający aktywację rachunku. Możesz się zalogować do Mój Fx, a także platformy mForex Trader i zawierać pierwsze transakcje.

 • Jeśli jesteś już klientem mBanku zaloguj się do bankowości elektronicznej, a nie będziesz musiał załączać skanów dokumentu tożsamości.
 • Jeśli wybrałeś zdalne potwierdzenie tożsamości, dodajesz czytelne skany lub zdjęcia:
  - obu stron ważnego dowodu osobistego oraz
  - dwóch stron prawa jazdy lub paszportu (albo dwóch innych dokumentów zawierających Twoje imię, nazwisko i numer PESEL). Pamiętaj, że dokumenty załączone do wniosku powinny zawierać wyłącznie Twoje dane osobowe. Jeśli na skanach lub zdjęciach będą znajdować się dane osobowe osób trzecich, będziemy musieli usunąć pliki, a Twój wniosek zostanie odrzucony.
 • Jeśli wybrałeś potwierdzenie tożsamości w Punkcie usług maklerskich po wypełnieniu wniosku możesz udać się do wybranego PUM z ważnym dowodem osobistym lub paszportem w celu potwierdzenia tożsamości.

W przypadku pilnych kwestii i wydłużonego czasu oczekiwania na połączenie z infolinią, zachęcamy do napisania maila do nas na adres mforex@mbank.pl. Nasza skrzynka jest obsługiwana na bieżąco w dniach roboczych w godzinach 7:00-22:00 i postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć bądź oddzwonić.

Z uwagi na ograniczenia techniczne środowiska demonstracyjnego oraz brak faktycznych transakcji na rynku finansowym, zawieranie transakcji na rachunku demo różni się od zawierania transakcji na rachunku rzeczywistym w następujących kwestiach:

1. Na koncie demo znajdują się wirtualne środki pieniężne
2. Nieograniczona płynność rynku – z uwagi na fakt, że zlecenia na rachunkach demonstracyjnych nie są wykonywane na realnym rynku międzybankowym
3. Transakcje z rachunku realnego realizowane są w rzeczywistym systemie międzybankowym, a zatem mają wpływ na postać arkusza zleceń. W przypadku rachunku demonstracyjnego takiego wpływu nie ma.
4. Czynniki psychologiczne oddziałujące na decyzje inwestora w środowisku rzeczywistym mogą różnić się od tych występujących podczas inwestycji na rachunku demo.
5. Klient rachunku demo nie ma dostępu do strefy Mój FX na stronie mForex.pl.
6. Czasy realizacji zleceń mogą się nieznacznie różnić na obu środowiskach ze względu na brak wykonywania transakcji na rynku międzybankowym w przypadku rachunku demo.
7. Na demo nie występuje ekspiracja pozycji ani anulacja zleceń Stop i Limit po upływie 365 dni od daty otwarcia.

Szczegółowe informacje o różnicach pomiędzy rachunkiem realnym, a demo znaleźć można tutaj

Rachunki DEMO wygasają po upływie 180 dni od momentu założenia. Jeżeli czas ten jeszcze nie upłynął, proszę upewnić się o wyborze odpowiedniego serwera przy logowaniu (mForex-Demo), a także o zgodności podawanych danych (login i hasło) z otrzymanymi po założeniu rachunku.

Pomoc uzyskać można pod adresem mforex@mbank.pl.

Podobnie jak dla rynków regulowanych klient Biura maklerskiego mBanku otrzymuje informacje o zyskach i stratach na formularzu PIT-8C. Tym samym musi się rozliczyć z odpowiednim Urzędem Skarbowym. Podatek od osiągniętych zysków kapitałowych wynosi 19%.

Przykład: w roku 2019 na wszystkich zamkniętych pozycjach Klient odniósł zysk w wysokości 500 zł. Zgodnie z przepisami podatkowymi, podczas rozliczania PIT w roku 2020 za rok ubiegły, Klient będzie zobowiązany do zapłaty podatku w wysokości 19%, czyli kwoty 95 zł z kwoty 500 zł.

Po zaakceptowaniu oświadczenia o zgodzie na otrzymywanie PIT w formie elektronicznej w strefie Mój FX, deklaracja PIT-38 pojawi się w sekcji PIT.

Formularz PIT-38 za ubiegły rok podatkowy jest wystawiany do końca lutego nowego roku.

Wygodną i bezpłatną formą zasilenia rachunku OTC jest mTransfer dla posiadaczy rachunku w mBanku oraz przelew Blue Media dla posiadaczy rachunków w innych bankach, szybka realizacja do kilku minut, 7/24/365 z zastrzeżeniami regulaminu. Dostęp po zalogowaniu do Mój FX, zakładki Wpłata mTransfer i Wpłata BlueMedia

* Pomiędzy rachunkami OTC: 24h (7 dni w tygodniu); realizacja natychmiastowa

* W ramach Biura maklerskiego mBanku: 24h (7 dni w tygodniu); realizacja do 10 minut

* W ramach mBanku: Wpłaty 8:00-18:30 (dni robocze), realizacja do 10 minut; Wypłaty 8:00-17:30 (dni robocze), realizacja do 45 minut

* Inne banki: w zależności od sesji Elixir (BM mBanku obsługuje również trzecią sesję Elixir)

Podane czasy realizacji przelewów są wartościami orientacyjnymi, z przyczyn technicznych mogą one ulec wydłużeniu.
 

Przy zakładaniu rachunku OTC definiuje się do trzech numerów rachunków w formacie NRB, na które będzie możliwość przelewania środków. Jako rachunki do przelewów można podać swój główny rachunek bankowy, rachunek giełdowy itp.

Aby wykonać przelew należy zalogować się w zakładce Mój fx i złożyć dyspozycję przelewu środków.

Za przelewy internetowe w kwocie powyżej 200 PLN na rachunki obsługiwane przez mBank nie pobieramy prowizji. Za pozostałe przelewy pobieramy opłatę zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dostępną tutaj .

Zasilić rachunek OTC można wykonując przelew na podany w umowie indywidualny numer konta, powiązany z Twoim rachunkiem OTC.

Wygodną i bezpłatną formą zasilenia rachunku OTC jest mTransfer dla posiadaczy rachunku w mBanku oraz przelew Blue Media dla posiadaczy rachunków w innych bankach, szybka realizacja do kilku minut, 7/24/365 z zastrzeżeniami regulaminu szybkich wpłat mForex .

Dostęp po zalogowaniu do Mój FX, zakładka Zasil rachunek FX, a następnie Zasil z mTransfer i Zasil z BlueMedia

Konto zostanie aktywowane po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku i umowy, a także zaksięgowaniu wpłaty aktywacyjnej. O aktywacji rachunku informujemy za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej na wskazany w formularzu adres.

Status klienta detalicznego jest podstawowym statusem dla Klientów zawierających umowę z Biurem Maklerskim mBanku, podlegającym postanowieniom wprowadzonym przez regulacje ESMA. Status klienta profesjonalnego pozwala np. na uzyskanie wyższej dźwigni finansowej. Status ten można otrzymać po złożeniu wniosku, jeśli spełnia się co najmniej 2 z 3 warunków:
 

 • klient zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów.

 • wartość portfela instrumentów finansowych klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro.

 • klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku wymagającym wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich.
 

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nami mailowo na adres mforex@mbank.pl bądź dzwoniąc na numer +48 22 697 47 74

 

Dla klientów doświadczonych obowiązują niższe stawki wymaganego depozytu zabezpieczającego, co oznacza wyższą dostępną dźwignię finansową. Jednocześnie, utrzymane zostają wszystkie inne postanowienia dotyczące klientów detalicznych, a więc m.in. ochrona przed ujemnym saldem.

Jak zmienić status na klienta doświadczonego?

Aby uzyskać status klienta doświadczonego konieczne jest złożenie pisemnego wniosku, podpisanie informacji o zasadach traktowania klientów doświadczonych oraz spełnienie co najmniej jednego z wymienionych niżej warunków doświadczenia oraz co najmniej jednego z warunków wiedzy.

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nami mailowo na adres mforex@mbank.pl bądź dzwoniąc na numer +48 22 697 47 74 oraz na stronie z informacją o statusie klienta doświadczonego

Rachunek OTC zawarty fizycznie zamknąć można wyłącznie poprzez pisemną dyspozycję. Wzór dyspozycji znajdziesz tutaj

Jeśli otwierałeś rachunek zdalnie (drogą elektroniczną) wyślij maila na adres mforex@mbank.pl w treści podając numer rachunku oraz informację, że chcesz zamknąć rachunek. Skontaktujemy się telefonicznie w celu weryfikacji i potwierdzenia dyspozycji, po czym zamkniemy rachunek.

Chcesz złożyć reklamację?

Jeśli z jakiegoś powodu chcesz zareklamować nasze usługi, możesz zrobić to na kilka sposobów. Pamiętaj, że zawsze chętnie porozmawiamy o Twoich wątpliwościach i spróbujemy rozwiązać problem. Skontaktuj się z nami.

 

Reklamację możesz zgłosić:

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres mforex@mbank.pl. W treści wiadomości podaj nam swój numer rachunku oraz imię i nazwisko w celu identyfikacji. Prosimy szczegółowo opisz sytuację, którą chcesz zareklamować. Podaj nam też informację w jakiej formie chcesz otrzymać od nas odpowiedź: pisemnej czy e-mailowej,

 • telefonicznie na numer telefonu (22) 697 47 74 w godzinach 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku. Do identyfikacji telefonicznej prosimy przygotować swój numer rachunku oraz hasło telefoniczne.

 • korespondencyjnie na adres: Biuro maklerskie mBanku. 00- 850 Warszawa, ul. Prosta 18 z dopiskiem „reklamacja”. W treści pisma podaj nam swój numer rachunku w celu identyfikacji i opisz szczegóły swojej sprawy,

 • osobiście w naszym Punkcie Usług Maklerskich na ul. Prostej 20 w Warszawie w godzinach 8:00 – 18:00. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą dowód osobisty.

Reklamacje rozpatrujemy standardowo w ciągu 30 dni. Maksymalnie możemy wydłużyć ten termin do 60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach, ale poinformujemy Cię o tym fakcie.

Jeżeli nie zgadzasz się z naszą odpowiedzią na reklamację, możesz wystąpić do właściwego sądu powszechnego lub do Rzecznika Finansowego. Szczegółowe zasady postępowania z reklamacjami określamy w Regulaminie świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC).

 

Rachunek firmowy można założyć osobiście w Punkcie Usług Maklerskich. Konieczne będą do tego dane rejestracyjne spółki, w tym odpis z właściwego KRS, REGON, NIP, oraz LEI.

Tak, osoba niebędąca rezydentem RP może założyć rachunek.

Założenie rachunku inwestorowi indywidualnemu poprzez wniosek trwa około kwadrans. Wniosek następnie trafia do weryfikacji, a o dalszych postępach rejestracji informujemy mailowo.

W przypadku osób fizycznych wymagany są 2 dokumenty tożsamości (dowód osobisty i paszport, prawo jazdy lub inny dokument wskazujący tożsamość, jak legitymacja studencka). Przy zakładaniu rachunku należy podać dane właściwego Urzędu Skarbowego i numer rachunku bankowego do wypłat.

W przypadku zawarcia Umowy przez firmę krajową lub zagraniczną potrzebny jest:
Wypis z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy potwierdzający podstawę prawną prowadzonej działalności;
REGON Klienta lub inny równoważny numer identyfikacyjny;
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz numer LEI;
ewentualnie inne dokumenty, jeżeli wymagane są przez Spółkę lub obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Aby przystąpić do promocji VIP należy wykonać obrót w wysokości co najmniej 200 lotów w miesiącu. Szczegóły na stronie: www.mforex.pl/rodzaje-rachunkow

Nie, wystarczy podać numer PESEL i dane właściwego Urzędu Skarbowego.

Jeżeli dokumenty są wystawione za granicą, o ile Biuro maklerskie mBanku nie odstąpi od tego wymogu, powinny być poświadczone:

- zgodnie z Konwencją Haską z 5.10.1961 r. poprzez umieszczenie na dokumentach tzw. Apostille, przez właściwy organ w kraju pochodzenia dokumentu lub
- w przypadku dokumentów sporządzonych w kraju niebędącym stroną ww. Konwencji Haskiej - przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny.

Tak, ale dokumenty w języku obcym powinny być przedstawione spółce z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski (przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)

Tak, ze względu na obowiązujące regulacje prawne, konieczne jest podpisanie osobnej umowy dla rachunków OTC (Forex).

Tak, dla osób fizycznych wynosi ona 2 000 PLN, natomiast dla osób prawnych 10 000 PLN.

Nie, istnieje natomiast możliwość ustanowienia pełnomocnika, który będzie miał możliwość wykonywania transakcji na rachunku.

Tak, każdy inwestor może posiadać do 10 rachunków. Po otwarciu pierwszego rachunku, kolejne można otwierać za pośrednictwem strefy Mój FX.

W mForex dostępne są rachunki Standard i VIP. Szczegóły na temat tych rachunków znajdują się w tym miejscu.

Rachunek do wypłat zmienić można wyłącznie poprzez pisemną dyspozycję. Wzór dyspozycji otrzymać można w jPunkcie Usług Maklerskich lub po kontakcie e-mailowym pod adresem mforex@mbank.pl. Wzór dostępny jest również tutaj.

Dane osobowe, adresowe i kontaktowe można zaktualizować samodzielnie przez strefę Mój FX. Zalogować się do niej można poprzez stronę mforex.pl, używając identycznych danych, jak w przypadku serwisu transakcyjnego.

Oferta

Minimalna jednostka transakcyjne to 0.01 lota (tzw. mikrolot).

Obecnie oferowanych jest 41 CFD na pary walutowe oraz 40 CFD na indeksy giełdowe, surowce i obligacje. Pełna lista dostępna jest w Specyfikacji Instrumentów.

Brak możliwości złożenia zlecenia na danym instrumencie może wynikać z następujących przyczyn:

- w danej chwili dany rynek bazowy jest zamknięty (np. godziny handlu indeksu DE30.f to 2:15 - 22:00. Próba złożenia zlecenia o godzinie 23:20 nie powiedzie się i zlecenie zostanie odrzucone).
- od dłuższego czasu nie pojawiła się żadna nowa cena na instrumencie.

Godziny handlu na danym instrumencie możesz sprawdzić w mForex Trader klikając prawym przyciskiem myszy na instrument w polu Rynek, a następnie wybierając "Specyfikacja".

W polu Rynek widoczny jest także dokładny czas ostatniego odświeżenia się ceny instrumentu (jeśli nie widzisz tej informacji, kliknij prawym przyciskiem myszy i zaznacz "Czas").  

Punkty swap naliczane są dla instrumentów opartych o pary walutowe, a także kontraktów CFD na indeksy, surowce i stopy procentowe.

Wielkość depozytu zabezpieczającego zależy od statusu Klienta (Detaliczny, Profesjonalny, Doświadczony) oraz poziomu salda na rachunku. Informacje o poziomie wymaganego depozytu dla poszczególnych instrumentów można odnaleźć w Tabeli depozytów zabezpieczających.

Dla pozycji otwartych po 1.08.2018 r. przez klienta detalicznego oraz klienta detalicznego ze statusem klienta doświadczonego nie ma takiego ryzyka (tzw. gwarancja ochrony przed ujemnym saldem).

W przypadku Klientów posiadających status klienta profesjonalnego, jest takie ryzyko (brak gwarancji ochrony przed ujemnym saldem). Wpłacone środki służyć mogą jako zabezpieczenie pozycji o znacznie większej wartości nominalnej. W sytuacji powstania na rynku luk cenowych np. na skutek ważnych zdarzeń polityczno-gospodarczych lub luk powstałych na otwarciu sesji danego instrumentu, mechanizm stop-out oraz stop lossy zrealizują się po pierwszej dostępnej cenie rynkowej. W związku z tym wartość depozytu może spaść poniżej wartości zdeponowanych środków. Powstały w ten sposób debet Klient, zgodnie z regulaminem, musi niezwłocznie uzupełnić.

Wszystkie te informacje dostępne są na stronie mForex w zakładce Warunki handlu

Dostępne są zlecenia market oraz oczekujące. Wśród zleceń market wyróżniamy Buy (kupno) oraz Sell (sprzedaż) instrumentu. W przypadku zleceń oczekujących wyróżniamy zlecenia Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit oraz Sell Stop.

Dodatkowo dostępne są także zlecenia Stop Loss oraz Take Profit do modyfikowania otwartych lub oczekujących pozycji.

Więcej informacji znajduje się w instrukcji do platformy MT4, dostępnej tutaj.

Kontrakty CFD na indeksy, surowce i obligacje od dnia 1 listopada 2021 roku, podobnie jak pary walutowe, posiadają naliczane dzienne wartości punktów swap. Nasz dostawca płynności wprowadził opłatę za przetrzymanie pozycji przez noc. W związku z tym, my również będziemy pobierać opłatę za pożyczkę środków pod transakcje wymagające depozytu zabezpieczającego. Opłatę tę naliczymy, jeśli przetrzymasz otwartą transakcję przez noc, podobnie jak to jest dla par walutowych. Informację o stawkach i sposobie naliczania udostępniamy w Tabeli punktów swapowych w zakładce Warunki handlu.

Dodatkowo z racji tego, że instrumenty te oparte są na kontraktach futures, wymaga to, aby przed wygaśnięciem danej serii kontraktów dokonać rolowania na serię kolejną. Ponieważ ceny poszczególnych serii kontraktów zwykle różnią się od siebie, różnica ta wyrównywana jest przy pomocy punktów swap w taki sposób, aby efekt samego rolowania był dla inwestora neutralny. Mechanizm ten szczegółowo opisany został Tabeli rolowań .

W dniu rolowania informacje o przewidywanej wartości punktów swap wynikających ze zmiany kontraktu znajdą Państwo w Aktualnościach .
Odpowiednia informacja wysyłana jest również na platformę MT4.

Terminy rolowań dla poszczególnych instrumentów znajdą Państwo w tabeli rolowań.

Tak, można jednocześnie posiadać otwartą pozycję krótką i długą w tym samym instrumencie. Dla pozycji przeciwstawnych depozyt blokowany jest tylko raz dla większej z otwartych pozycji.

Otwarcie nowej pozycji przeciwstawnej jest możliwe tylko w sytuacji, gdy kwota wolnych środków (Free margin) jest dodatnia, a poziom zabezpieczenia (Margin level) wynosi przynajmniej 100%.

Warto również pamiętać o tym, że posiadanie pozycji przeciwstawnych o identycznym wolumenie nie wyklucza ryzyka automatycznego zamknięcia pozycji przez mechanizm stop out (może się tak zdarzyć ze względu na rozszerzenie spreadu transakcyjnego, naliczenie punktów swap, czy niekorzystny ruch PLN).

Automatyczne zamknięcie pozycji (stop-out) nastąpi w przypadku, gdy wartość Margin Level spadnie poniżej poziomu stop-out (50% dla Klientów Detalicznych i 80% dla Klientów Profesjonalnych).

Margin Level to iloraz Equity (bieżącej wyceny rachunku uwzględniającej wynik z otwartych pozycji) / Margin (środki zablokowane jako depozyt zabezpieczający), wyrażony procentowo.

Przy spadku Margin Level poniżej Poziomu stop-out otwarte pozycje będą zamykane po cenach rynkowych, począwszy od najbardziej stratnej. Zamykane będą kolejne pozycje do momentu, w którym wartość Equity przekroczy poziom stop-out wymaganego depozytu. W celu uniknięcia zamknięcia pozycji w ten sposób należy odpowiednio wcześniej uzupełnić depozyt zabezpieczający.

Nie. Takie pozycje mogą zostać zamknięte automatycznie. Może się to wydarzyć np. przez spadek poziomu salda rejestru operacyjnego w związku z:

- naliczeniem punktów swapowych za utrzymywanie pozycji przez noc;

- rozszerzeniem spreadu, np. w związku z ważnymi wydarzeniami ekonomicznymi, politycznymi lub w godzinach nocnych;

- niekorzystną zmianą kursu PLN w stosunku do waluty kwotowanej hedge'owanego instrumentu w sytuacji, w której strata na jednej pozycji znacznie przekracza zysk z pozycji przeciwstawnej.

Najprawdopodobniej nie została osiągnięta cena aktywująca zlecenie. Należy pamiętać, że dla zamknięcia pozycji Sell (pozycja krótka) cena TP i SL będzie ceną Ask (wyższą). Ceną otwarcia pozycji Sell będzie natomiast cena Bid (niższa). Analogicznie w przypadku zlecenia Buy (pozycja długa) ceną otwarcia będzie cena Ask, a ceną zamknięcia Bid.

Zamknięcie pozycji mogło nastąpić w wyniku:

- aktywowania zlecenie Stop Loss/Take Profit → więcej informacji w słowniku pod hasłami Stop Loss oraz Take Profit w tym miejscu;

- aktywowania Stop Out → więcej informacji w słowniku pod hasłem Stop Out w tym miejscu;

- działania na rachunku strategii automatycznej.

Tak. Aby tego dokonać należy np. na platformie transakcyjnej mForex Trader przy zamykaniu pozycji zmniejszyć wolumen zlecenia i następnie nacisnąć żółty przycisk 'zamknij zlecenie'. Należy jednak pamiętać, że minimalny krok zlecenia wynosi 0,01 lota.

Balance to suma środków wniesionych na rachunek powiększana/pomniejszana o wynik z zamkniętych pozycji. W Balance nie uwzględnia się wyniku z otwartych pozycji.

Jest to suma salda oraz wyniku na otwartych pozycjach. Wyraża wartość rachunku w sytuacji gdyby w jednym momencie zamknięte zostały w wszystkie otwarte pozycje.

Depozyt Zabezpieczający jest to część środków inwestora zablokowana jako zabezpieczenie otwartych pozycji.

W przypadku walut Margin obliczany jest jako:
100000 jednostek waluty bazowej * wolumen (ilość lotów) * wysokość depozytu zabezpieczającego * kurs waluty bazowej z PLN

Przykład: zawarcie transakcji na 0.2 lota EURUSD (depozyt zabezpieczający wynosi 3.33%, kurs EURPLN 4.28) → 100000 EUR * 0.2 * 3.33% * 4.28 = 2824.8 PLN

W przypadku indeksów i surowców Margin obliczany jest jako:
Cena instrumentu * mnożnik * wolumen (ilość lotów) * wysokość depozytu zabezpieczającego * kurs waluty instrumentu z PLN

Przykład: zawarcie 0.5 lota na GOLD.f (depozyt zabezpieczający wynosi 5%, kurs EURPLN 3.84, mnożnik 100 USD, cena GOLD.f 1488.25) → 1488.25 * 100 USD * 0.5 * 5% * 3.84 = 14287.2 PLN

Free Margin wskazuje ilość dostępnych środków, które mogą być wykorzystane dla otwarcia kolejnej pozycji. W przypadku posiadania otwartych pozycji generujących stratę Free Margin liczymy jako różnicę pomiędzy Equity, a Margin, z kolei dla zyskownych otwartych pozycji środki te obliczamy jako różnicę pomiędzy Balance, a Margin.

Poziom zabezpieczenia jest wynikiem ilorazu Salda rejestru operacyjnego (Equity) i Wymaganego depozytu zabezpieczającego (Margin).

Pozycja ta jest niezwykle przydatna dla każdego inwestora, gdyż informuje o możliwym automatycznym zamknięciu najbardziej stratnych pozycji (gdy spadnie poniżej 50% w przypadku klientów detalicznych i poniżej 80% w przypadku klientów profesjonalnych).

Przykład: Poziom Salda operacyjnego wynosi 25000 PLN, a poziom Marginu wynosi 20000 PLN. Margin Level zatem wynosi: 25000/20000 * 100% ->125%.

Minimalna wartość prowizji dla transakcji na parach walutowych wynosi 1 zł, dla indeksów i towarów wynosi 0 zł dla co najmniej 0.1 lota i 1 zł dla pozycji poniżej 0.1 lota.

Jest to różnica między ceną sprzedaży (Ask), a ceną kupna (Bid).

Przykład: Cena EURUSD wygląda nastepująco:
BID 1.11400 1.11403 ASK

Spread transakcyjny wynosi zatem 3 punkty (0.3 pipsa).

Handel walutami rozpoczyna się o godzinie 23:00 w niedzielę i trwa nieprzerwanie przez cały tydzień, aż do godziny 22:00 w piątek. Handel na pozostałych instrumentach dostępny jest w różnych godzinach, zależnie od czasu trwania sesji instrumentu bazowego i zmian czasu w poszczególnych krajach.

Godziny handlu poszczególnych instrumentów znajdziesz w Specyfikacji instrumentów. W przypadku świąt państwowych handel na danym instrumencie może być niedostępny. Lista nadchodzących świąt publikowana jest w każdy piątek w sekcji Aktualności dostępnej tutaj.

Prowizja od transakcji na rynku Forex naliczana jest procentowo od wartości transakcji. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w Tabeli Opłat i Prowizji OTC .

Prowizja naliczana jest raz w momencie otwarcia zlecenia jednocześnie za otwarcie i zamknięcie transakcji, stanowi obciążenie wyniku otwartej pozycji. Prowizja pomniejsza Saldo rachunku dopiero w momencie zamknięcia pozycji. Minimalna prowizja od zlecenia na rynku forex wynosi 1 zł.

W przypadku CFD na indeksy i towary dla zleceń o wolumenie co najmniej 0.1 lota nie jest naliczana prowizja. Prowizja jest zawarta w spreadzie pomiędzy ceną kupna i sprzedaży otrzymaną od zewnętrznego dostawcy. Dla zleceń poniżej 0.1 lota naliczana jest dodatkowa prowizja w wysokości 1 zł.

Tak, wynosi on 365 dni od daty otwarcia pozycji. Po upływie tego czasu pozycja zamykana jest po cenie rynkowej, dostępnej w ciągu pierwszych 5 minut po otwarciu pierwszej sesji danego instrumentu finansowego.

Przykład: w dniu 6 listopada 2018 roku o godzinie 13:47 zawarto transakcję kupna na instrumencie COFFEE.US.f. Oznacza to, że pozycja zostanie zamknięta dnia 7 listopada 2019 roku między godziną 10:15, a 10:20 (10:15 to godzina otwarcia notowań COFFEE.US.f w danym dniu).

Wzory umów i formularze dostępne są na stronie mForex w zakładce Wzory dokumentów

Opłata pobierana w formie dodatkowego spreadu ponad spread otrzymany od Dostawcy Kwotowań na danym Instrumencie Finansowym.

Mechanizm pozwalający na otwarcie pozycji za część jej wartości nominalnej. Termin ten jest ściśle powiązany z depozytem zabezpieczającym.

Dla przykładu gdy mówimy, że dźwignia na instrumencie USDPLN wynosi 20:1, oznacza to, że pod zlecenie na tym instrumencie blokujemy 5% wartości nominalnej zlecenia jako depozyt zabezpieczający. Dla zlecenia 0.1 lota USDPLN, przy kursie USDPLN 4.00, wartość nominalna zlecenia wyniesie 40 000 PLN, a depozyt zabezpieczający 2 000 PLN.

W przypadku par walutowych jest to model ECN (ang. Electronic Communication Network), czyli sieć elektroniczna skupiająca z jednej strony największe światowe banki, które dostarczają rynkowi płynność, a z drugiej strony brokerów poszukujących najlepszych cen dla swoich Klientów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu Klient jest w stanie otrzymać najkorzystniejszą cenę BID oraz ASK. mForex nie ingeruje w parametry Twojego zlecenia - zlecenie trafia bezpośrednio na rynek tworzony przez największe światowe banki, dlatego w modelu ECN nie istnieje konflikt interesów pomiędzy inwestorem, a brokerem, a zlecenia są realizowane szybciej.

W przypadku kontraktów na indeksy i surowce mForex działa w tzw. modelu STP (Straight-through-processing). Oznacza to, że mForex jest pośrednikiem w przekazywaniu zleceń od Klienta do zewnętrznego podmiotu, który realizuje zlecenia.

Tak, należy wówczas ustanowić pełnomocnictwo do prowadzenia rachunku. Dokument pełnomocnictwa musi podpisać zarówno właściciel rachunku, jak i pełnomocnik.

Ustanowienie pełnomocnictwa możliwe jest w jednym z Punktów Usług Maklerskich (lista dostępna pod tym adresem).

Nie ma takiej potrzeby. Saldo 2000 PLN jest jedynie wymagane do aktywacji rachunku.

Tak, po wpłacie niezbędnej do aktywacji rachunku (2000 PLN) można dokonać częściowej lub całościowej wypłaty środków.

Rolowanie to proces przejścia ze starego, wygasającego kontraktu bazowego na kolejny. Otwarte pozycje w kontraktach CFD opartych o ceny kontraktów futures będą rolowane, co oznacza, że instrumentem bazowym dla kontraktu CFD przestaje być wygasający kontrakt, a staje się nim kontrakt kolejnej serii. Z tego tytułu otwarte pozycje będą korygowane o odpowiednią wartość wynikającą z różnicy cen obu serii kontraktów, zwanej bazą (cena kolejnego kontraktu - cena wygasającego kontraktu). Wartość bazy będzie uwzględniana w punktach swapowych w dniu rolowania.

Przykład:
Załóżmy, że inwestor zajmuje na początku września długą pozycję w kontrakcie CFD na 1000 baryłek (1 lot) ropy WTI.f. Decyduje się on nie zamykać jej do końca miesiąca. Aby było to możliwe, 12 grudnia jego pozycja musi zostać zrolowana, gdyż następnego dnia kontrakt grudniowy stanowiący instrument bazowy dla CFD wygaśnie, zatem cena CFD będzie oparta o cenę kolejnego kontraktu - styczniowego.

Zakładając, że w dniu rolowania (12 grudnia) cena kontraktu wrześniowego wynosi 60.03, a październikowego 60.85, pozycja inwestora zostanie uznana kwotą 1000*(60.85 – 60.03)= 820 USD.
Przeliczając tę wartość wg kursu USDPLN (3.82545), wartość punktów swapowych dla tego rolowania wyniesie 3136,87 PLN.

Gdyby nie doszło do uznania pozycji punktami SWAP o wartości 3136,87 PLN, inwestor poniósł by stratę w wysokości 3136,87 PLN wynikającą ze zmiany serii kontraktu będącego instrumentem bazowym dla CFD.
Analogicznie, gdyby inwestor miał pozycję krótką w kontrakcie CFD na 1000 baryłek (1 lot) ropy WTI.f, pozycja zostałaby obciążona punktami SWAP o wartości 3136,87 PLN.

Zadaniem naliczania punktów SWAP wynikających z rolowania instrumentu bazowego dla danego CFD jest zniwelowanie straty lub zysku wynikającego z różnicy cen starej i nowej serii kontraktu instrumentu bazowego w chwili rolowania. Efekt finansowy operacji rolowania jest dla Klienta neutralny.

Harmonogram rolowań dla poszczególnych instrumentów dostępny jest w Tabeli rolowań

Platformy

Aby złożyć zlecenie należy kliknąć dwukrotnie na wybrany instrument z listy Rynek, pojawi się formatka do składania zleceń. Następnie należy zdefiniować parametry zlecenia i kliknąć w przypadku wyboru typu zlecenia Egzekucja Rynkowa jeden z guzików:

* czerwony – Sprzedaż po rynkowej
* niebieski - Kupno po rynkowej.

W przypadku wybrania typu zlecenia Zlecenie oczekujące należy dodatkowo: wybrać typ zlecenia oczekującego: Buy/Sell Limit lub Buy/Sell Stop, podać cenę i ewentualnie datę wygaśnięcia zlecenia oraz nacisnąć przycisk Złóż Zlecenie.

Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zlecenia jest skorzystanie z klawisza F9 dostępnego na klawiaturze użytkownika. Należy z niego korzystać po wcześniejszym wyborze instrumentu, którym chcemy handlować.

Hasło można zmienić poprzez platformę MT4 lub aplikację mobilną. Na platformie MT4 należy w tym celu wybrać kolejno „Narzędzia”, „Opcje”, „Serwer” i „Zmień”.
W przypadku aplikacji mobilnych dla systemu Android należy z rozwijanego menu po lewej stronie ekranu wybrać „Zarządzaj kontami”, a następnie z rozwijanego menu w prawym, górnym rogu wybrać „Zmień hasło”. Dla systemu iOS należy otworzyć zakładkę „Settings”, a następnie „Accounts”. Szczegółowe instrukcje dla platform dostępne są tutaj .

Jeśli nie pamiętasz hasła do platformy zadzwoń na Infolinię Biura maklerskiego mBanku pod numer 22 697 47 74 (w dni robocze 7:00-22:00). Po podaniu hasła telefonicznego, które można znaleźć na umowie oraz wybranych danych osobowych pracownik przypomni Twój login, a także zresetuje hasło do platformy i ustanowi nowe hasło, które należy zmienić przy pierwszym logowaniu. Jeśli zapomniałeś także hasła telefonicznego, skontaktuj się z nami na mforex@mbank.pl

Oferujemy dostęp do platformy mForex Trader (MT4) w wersji desktopowej, którą można probrać tutaj . Poza tym, dostępna jest wersja przeglądarkowa mForex Web dostępna tutaj .

Dodatkowo, dostępne są dwie aplikacje mobilne na system Android i iOS, które można probrać odpowiednio ze sklepu Google Play oraz AppStore.

Po udanym zalogowaniu się, w prawym dolnym rogu platformy pojawia się status połączenia na zielono. W przypadku błędnego logowania status będzie czerwony.

Informacja o otwartych pozycjach znajduje się w zakładce Handel w polu Terminal (standardowo w dolnej części ekranu platformy.
Jeśli zakładka Terminal nie jest widoczna, można ją uruchomić poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na Widok (u góry platformy), a następnie wybrać Terminal.

Potwierdzenie zawarcia/zamknięcia transakcji znajduje się w zakładce Historia rachunku w oknie Terminal. W zakładce tej mamy podgląd na wszystkie zrealizowane transakcje wraz z osiągniętymi na nich wynikami.

Możliwe jest również wygenerowanie raportu z dowolnego przedziału czasowego. W tym celu należy kliknąć w Oknie Terminal w zakładce Historia rachunku prawym przyciskiem myszki i z menu, które się pojawi wybrać opcję Inny okres.

Pozycje na platformie MT4 zamknąć można krzyżykiem znajdującym się w oknie „Handel” w kolumnie „Zysk”.
Na platformie Web Trader pozycje zamykane są w okienku „Pozycje” poprzez kliknięcie na kurs danego instrumentu w kolumnie „Zamknij”.

Można także tutaj zamknąć wszystkie pozycje jednocześnie wybierając przycisk „Close All”, znajdujący się poniżej, również w kolumnie „Zamknij”.

Szczegółowe instrukcje dla wszystkich dostępnych platform znajdują się tutaj . Dyspozycje takie można również składać telefonicznie pod numerem 22 697 47 74, co wiąże się z dodatkową opłatą zgodną z tabelą opłat i prowizji.

Ceną wyświetlaną na wykresie jest standardowo cena Bid (niższa).

Po kliknięciu w polu Rynek, gdzie znajduje się lista instrumentów, na klawiaturze komputera można zacząć wpisywać nazwę instrumentu - w ten sposób przeskoczymy na platformie do szukanego instrumentu.

W polu Rynek należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Pokaż wszystko".

Dodatkowo, można kliknąć lewym przyciskiem myszy w Widok (na górze platformy), a następnie Instrumenty, po czym z rozwijanej listy Forex oraz Indices|Commod. wybrać dany instrument i kliknąć Pokaż.

Platforma mForex Trader automatycznie zapisuje wszystkie ustawienia i wykresy użytkownika. Przy następnym logowaniu do platformy ustawienia oraz wykresy zostaną odtworzone. Natomiast w przypadku zmiany komputera lub miejsca logowania ustawienia i wykresy nie będą już spersonalizowane. Wynika to z faktu, iż wszystkie ustawienia są zapisywane na dysku twardym komputera, na którym zainstalowano platformę. W celu odtworzenia ich na nowym komputerze, w nowym miejscu logowania należy skopiować zawartość folderu „profiles” z wcześniejszej instalacji do folderu „profiles”, w miejscu zainstalowania platformy do której chcemy zaimportować ustawienia z wcześniejszej instalacji platformy.

Tak. W zakładce Narzędzia proszę wybrać Opcje, następnie Wykresy i zaznaczyć na samym dole okienka opcję "Zapisz usunięte wykresy do ponownego otworzenia".

Tak, platforma mForex Trader umożliwia eksport aktualnych danych rynkowych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Aby eksportować dane do arkusza kalkulacyjnego należy wykonać następujące kroki:

- Z Menu Głównego platformy mForex Trader wybrać zakładkę Narzędzia –> Opcje –> Serwer, a następnie zaznaczyć Włącz DDE Serwer.

- Skonfigurować arkusz Excel:
* Wybrać zakładkę Plik->Opcje.
* Na karcie Zaawansowane w obszarze Opcje edycji wyczyścić pole wyboru Użyj separatorów systemowych.

- Wpisać „ . ” w polu Separator dziesiętny (kropka zamiast przecinka).

Następnie w MS Excel należy przeciągnąć lewym klawiszem myszy interesujące nas dane (np. cena Bid) z MT4 na komórkę w MS Excel. Następnie w polu formuły należy napis MT4 wziąć w pojedynyczy cudzysłów.

Przykład:
='MT4'|NAME!PLATINUM.f wyświetli nazwę instrumentu PLATINUM.f
='MT4'|BID!PLATINUM.f wyświetli cenę Bid instrumentu PLATINUM.f

Aby zainstalować aplikację mobilną należy pobrać ją ze sklepy AppStore w przypadku telefonu z system iOS lub ze Sklepu Play w przypadku telefonu z systemem Android.

Szczegółowe instrukcję znajdują się poniżej:
Instrukcja do platformy mForex Trader wersja mobilna na iOS - Pobierz

Instrukcja do platformy mForex Trader wersja mobilna na Android - Pobierz

Wszelkie instrukcje znajdziesz w Bazie wiedzy w zakładce Instrukcje
 

Na platformie w oknie Nawigator spróbuj przeciągnąć lewym przyciskiem myszy Smart Orders na dowolny otwarty wykres.

Jeśli to nie pomoże, prosimy o kontakt na maila mforex@mbank.pl

Smart Orders 3.1 to najnowsza wersja naszego autorskiego, innowacyjnego rozszerzenia do platformy mForex Trader (MT4). Dzięki Smart Orders składanie zleceń jest szybsze i wygodniejsze.

- Funkcja interaktywnych wykresów pozwala modyfikować i usuwać poziomy SL/TP, a także zleceń oczekujących, czy dodawać nowe poziomy SL/TP oraz zamykać otwarte pozycje, a wszystko bezpośrednio z wykresu!
- Dzięki podglądowi głębokości rynku można jeszcze lepiej dostosować własną strategię do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.
- Archiwum wiadomości pozwoli Ci w dowolnym momencie wrócić do zapisanych analiz!

Należy pamiętać, że do korzystania z narzędzia Smart Orders, konieczne jest włączenie strategii w platformie mForex Trader.
 

Edukacja

Najważniejsze informacje z rynku znajdziesz w portalu informacyjnym Biura maklerskiego mBanku mNews.

mNews to portal Biura maklerskiego mBanku publikujący bieżące analizy, komentarze oraz wiadomości rynkowe z całego świata. Przejdź do mNews.

Jeśli posiadasz rachunek w mForex lub korzystasz z bezpłatnego Demo, zalogujesz się tymi samymi danymi, co do konta transakcyjnego.

Jeśli nie masz jeszcze konta, załóż bezpłatne Demo lub rachunek rzeczywisty. Po założeniu Demo, dane dostępowe otrzymasz na adres e-mail i od razu będziesz mógł się zalogować.

Wejdź na mNews, a następnie wybierz opcję logowania dostępną po prawej stronie.

Punkty swapowe stanowią koszt utrzymania pozycji na rynku spot. Odzwierciedlają one dysparytet oprocentowania waluty bazowej oraz waluty kwotowanej. W przypadku zajęcia pozycji długiej na parze EURUSD można to opisać jako zdeponowanie środków po stopie procentowej obowiązującej dla EUR (pozycja długa w EUR) i wzięcie kredytu po stopie obowiązującej dla USD (pozycja krótka w USD – dlatego też waluta kwotowana nazywa jest również walutą finansującą). Pozycje na parach walutowych, które nie zostają zamknięte przed północą podlegają o tej godzinie automatycznemu naliczeniu punktów swapowych (ujemnych bądź dodatnich w zależności od zajętej pozycji).

Wartość dziennego uznania lub obciążenia rachunku punktami swapowymi wynika z zastosowania poniższego wzoru:

Wielkość pozycji (nominał transakcji) * wielkość punktów swap * wielkość punktu dla danego instrumentu * kurs PLN

Rozpatrując powyższy wzór na przykładzie pozycji długiej na parze EURUSD o nominale 1 lot:
- zawierając pozycję długą o nominale jednego lota otwieramy pozycję wartą 100 000 EUR, która dla tej pary jest walutą bazową,
- wielkość punktów swap wynikająca z dysparytetu stóp procentowych w tygodniu 21-25 października wynosi: -11.4576,
- para EURUSD kwotowana jest do pięciu miejsc po przecinku więc jeden punkt to 0.00001,
- kurs średni USDPLN w dniu 22.10.2019 r. wynosił około 3.84239.

Podkładając powyższe wartości do wzoru otrzymujemy wartość punktów swap, które będą naliczane przez weekend 25-27 października 2019 r. (codziennie o 24.00):
100000 * -11.4576 * 0.00001 * 3.84239 = 44.02

Także łączna wartość punktów swap za piątek sobotę i niedzielę wyniesie: 132.06

Tabela punktów swapowych na bieżący tydzień znajduje się tutaj

Market Sentiment pokazuje, jak procentowo kształtuje się ilość otwartych transakcji na danym instrumencie w mForex. Nieważne czy pozycja została zawarta na jednego mini lota, czy też sto lotów, jej wpływ na wartość wskaźnika będzie jednakowy, także pojedynczy duży inwestor nie będzie nadmiernie wpływał na jego wartość. Takie spojrzenie pozwoli Ci lepiej zorientować się, co myślą inni inwestorzy.

Market Sentiment przyda Ci się niezależnie od tego, czy wierzysz w zbiorową mądrość rynku i wolisz się przyłączać do trendu, czy też zajmujesz pozycje kontrariańsko, twierdząc że większość najczęściej nie ma racji.  

Lot jest jednostką określającą wielkość kontraktu. Dla wszystkich par walutowych wynosi on 100 000 jednostek waluty bazowej. Dla pozostałych kontraktów wartość kontraktu równa jest cenie instrumentu pomnożonej przez mnożnik. Więcej informacji uzyskać można w Specyfikacji Instrumentów dostępnej tutaj.

Wszystkie nadchodzące szkolenia znajdują się w Baza Wiedzy - Szkolenia. Tam też znaleźć można linki pozwalające na rejestrację na poszczególne szkolenia.

Aby zapisać się na III semestr Akademii FX, musisz posiadać rachunek mForex. Załóż rachunektutaj.

Jeśli masz już rachunek, zapisz się na szkolenie po zalogowaniu do strefy Mój FX.

Jeśli nadal masz problemy z zapisem na szkolenie skontaktuj się z nami

Nagrania webinarów są dostępne na naszym kanale YouTube.

Zapisz się na wybrane szkolenie w sekcji Baza Wiedzy - Szkolenia.

Otrzymasz maila z potwierdzeniem. Tuż przed szkoleniem wejdź na przesłany w mailu link. Potwierdź swoje dane i dołącz do webinarium.

W razie problemów skontaktuj się z nami.

Wskaźniki makro to cyklicznie prezentowane informacje, które przedstawiają i opisują stan gospodarki w oparciu o dane makroekonomiczne. Wśród najpopularniejszych wskaźników wymienić można PKB, stopę bezrobocia oraz indeks cen konsumpcyjnych (CPI).

Więcej wskaźników wraz z opisem znajdziesz tutaj .
 

Strona mforex.pl wykorzystuje Pliki cookies w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień powoduje, że pliki te będą umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze). Ich wyłączenie może prowadzić do niepoprawnego lub niepełnego działania strony i jej funkcjonalności. W przypadku braku zmiany ustawień Plików Cookies uznamy, że zapoznałeś się z tą wiadomością i akceptujesz nasze pliki cookies. Więcej na temat Plików Cookies, w tym instrukcje ich blokowania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej, 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.