Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującym regulaminem usługi mForex:

Aktualizacja informacji o podmiotach przechowujących aktywa Klientów mBanku S.A. - środki pieniężne Klientów deponowane na rachunku w mBanku S.A.,  mBanku S.A. przechowuje w bankach lub innych uprawnionych instytucjach i może z tego tytułu otrzymywać pożytki w zależności od podmiotu, w którym przechowywane są środki, ich wysokości, oraz o ile przewidują to umowy zawarte z tymi podmiotami.