Warunki handlu

 

Poniżej znajdziesz aktualną specyfikację instrumentów forex i CFD na towary, indeksy oraz obligacje, tabelę depozytów zabezpieczających, tabelę punktów swapowych, tabelę rolowań oraz tabelę opłat i prowizji:

 

 

  1. Specyfikacja instrumentów.pdf Obowiązuje od 08.04.2024 r.
  2. Tabela rolowań.pdf Harmonogram rolowań na 2024 r.
  3. Tabela zabezpieczeń.pdf Obowiązuje od 01.01.2024 r.
  4. Taryfa opłat i prowizji OTC.pdf Obowiązuje od 01.01.2024 r.

Najczęściej zadawane pytania


Mechanizm pozwalający na zawieranie transakcji o znacznych nominałach przy niewielkim zaangażowaniu kapitału własnego. Termin ten jest ściśle powiązany z depozytem zabezpieczającym. Dla przykładu gdy mówimy, że dźwignia na instrumencie USDPLN wynosi 20:1, oznacza to, że pod zlecenie na tym instrumencie blokujemy 5% wartości nominalnej zlecenia jako depozyt zabezpieczający. Dla zlecenia 0.1 lota USDPLN, przy kursie USDPLN 4.00, wartość nominalna zlecenia wyniesie 40 000 PLN, a depozyt zabezpieczający 2 000 PLN.

Punkty swapowe stanowią koszt utrzymania pozycji na rynku spot. Odzwierciedlają one dysparytet oprocentowania waluty bazowej oraz waluty kwotowanej. W przypadku zajęcia pozycji długiej na parze EURUSD można to opisać jako zdeponowanie środków po stopie procentowej obowiązującej dla EUR (pozycja długa w EUR) i wzięcie kredytu po stopie obowiązującej dla USD (pozycja krótka w USD – dlatego też waluta kwotowana nazywa jest również walutą finansującą). Pozycje na parach walutowych, które nie zostają zamknięte przed północą podlegają o tej godzinie automatycznemu naliczeniu punktów swapowych (ujemnych bądź dodatnich w zależności od zajętej pozycji).

Wartość dziennego uznania lub obciążenia rachunku punktami swapowymi wynika z zastosowania poniższego wzoru:

Wielkość pozycji (nominał transakcji) * wielkość punktów swap * wielkość punktu dla danego instrumentu * kurs PLN

Rozpatrując powyższy wzór na przykładzie pozycji długiej na parze EURUSD o nominale 1 lot:
- zawierając pozycję długą o nominale jednego lota otwieramy pozycję wartą 100 000 EUR, która dla tej pary jest walutą bazową,
- wielkość punktów swap wynikająca z dysparytetu stóp procentowych w tygodniu 21-25 października wynosi: -11.4576,
- para EURUSD kwotowana jest do pięciu miejsc po przecinku więc jeden punkt to 0.00001,
- kurs średni USDPLN w dniu 22.10.2019 r. wynosił około 3.84239.

Podkładając powyższe wartości do wzoru otrzymujemy wartość punktów swap, które będą naliczane przez weekend 25-27 października 2019 r. (codziennie o 24.00):
100000 * -11.4576 * 0.00001 * 3.84239 = 44.02

Także łączna wartość punktów swap za piątek sobotę i niedzielę wyniesie: 132.06

Tabela punktów swapowych na bieżący tydzień znajduje się tutaj

Kontrakty CFD na pary walutowe oraz metale z końcówką '.f' w nazwie posiadają naliczane dzienne wartości punktów swap. W związku z tym, będziemy pobierać opłatę za pożyczkę środków pod transakcje wymagające depozytu zabezpieczającego. Opłatę tę naliczymy, jeśli przetrzymasz otwartą transakcję przez noc. Informację o stawkach i sposobie naliczania udostępniamy w Tabeli punktów swapowych w zakładce Warunki handlu.

Dla instrumentów z końcówką '.ns' oraz instrumentów z końcówką ‘.f’ poza metalami szlachetnymi nie są naliczane dzienne punkty swap.

Dodatkowo z racji tego, że instrumenty te oparte są na kontraktach futures, wymaga to, aby przed wygaśnięciem danej serii kontraktów dokonać rolowania na serię kolejną. Ponieważ ceny poszczególnych serii kontraktów zwykle różnią się od siebie, różnica ta wyrównywana jest przy pomocy punktów swap w taki sposób, aby efekt samego rolowania był dla inwestora neutralny. Mechanizm ten szczegółowo opisany został Tabeli rolowań.

W dniu rolowania informacje o przewidywanej wartości punktów swap wynikających ze zmiany kontraktu znajdą Państwo w Aktualnościach. Odpowiednia informacja wysyłana jest również na platformę MT4.

Terminy rolowań dla poszczególnych instrumentów znajdą Państwo w tabeli rolowań.

1. Załóż rachunek Demo - zobaczysz jak działają platformy transakcyjne i jak zawierać transakcje wykorzystując wirtualne środki. Dane do Twojego wirtualnego konta prześlemy na podany adres e-mail.

Wskazówka: Zacznij od intuicyjnej w obsłudze platformy transakcyjnej mForex Web i aplikacji mobilnych. Jeśli jesteś doświadczonym graczem od razu możesz przejść do zaawansowanej platformy mForex Trader (Meta Tradera 4).

2. Odwiedź sekcję Edukacja - żeby pogłębić swoją wiedzę na temat platform, narzędzi inwestycyjnych i rynku fx, surowców i światowych giełd.

3. Załóż rachunek rzeczywisty, gdy będziesz gotowy wpłacić rzeczywiste środki.

 
Więcej odpowiedzi na Twoje pytania znajdziesz w sekcji Pytania i odpowiedzi.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej, 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.