Akty prawne

Zapraszamy do zapoznania się z regulacjami prawnymi regulującymi świadczenie usług maklerskich przez Biuro maklerskie mBanku:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) pobierz
     
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. 2018 poz. 1112) pobierz
     
  • Dyrektywa MiFID II - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE pobierz
     
  • Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) pobierz

Strona mforex.pl wykorzystuje Pliki cookies w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień powoduje, że pliki te będą umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze). Ich wyłączenie może prowadzić do niepoprawnego lub niepełnego działania strony i jej funkcjonalności. W przypadku braku zmiany ustawień Plików Cookies uznamy, że zapoznałeś się z tą wiadomością i akceptujesz nasze pliki cookies. Więcej na temat Plików Cookies, w tym instrukcje ich blokowania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej, 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.