Otwarcie rachunku – krok po kroku

Prowadzimy rachunki zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych:

  • Inwestorom indywidualnym do otwarcia rachunku potrzebny jest jedynie dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz dane Urzędu Skarbowego Klienta. Konieczne jest także podanie numeru rachunku bankowego do dokonywania przelewów oraz adresu e-mail. Inwestorzy indywidualni mają możliwość założenia rachunku OTC: za pośrednictwem formularza internetowego, dokumenty przesyłamy wówczas kurierem lub osobiście w jednym z 14 Punktów Usług Maklerskich.

  • Osobom prawnym do otwarcia rachunku potrzebne są dokumenty rejestracyjne Spółki, czyli odpis z właściwego KRS, REGON, NIP oraz numer LEI. Założenie rachunku osobie prawnej wymaga wizyty w jednym z 14 Punktów Usług Maklerskich.

Zawarcie umowy za pośrednictwem formularza internetowego

W celu zawarcia umowy należy wypełnić Formularz. Po otrzymaniu przez nas niezbędnych danych przygotujemy komplet dokumentów, które prześlemy za pośrednictwem kuriera na wskazany w formularzu adres lub przekażemy do wybranego w formularzu Punktu Usług Maklerskich.

Uwaga: Założenie rachunku OTC bez konieczności wizyty w Punkcie Usług Maklerskich jest możliwe w przypadku osób będących beneficjentami rzeczywistymi rachunku.

a) Odbiór dokumentów od Kuriera W kopercie znajdą Państwo dwa egzemplarze umowy, na których we wskazanych miejscach należy złożyć podpisy. Po podpisaniu dokumentów,  jeden egemplarz umowy nalezy przekać z powrotem kurierowi.

Po otrzymaniu podpisanych dokumentów i  po zaksięgowaniu przez nas wpłaty w wysokości co najmniej 2 000 PLN, potwierdzającej tożsamość, rachunek zostanie aktywowany. W przypadku rachunków zakładanych przez osoby prawne wpłata aktywacyjna wynosi co najmniej 10 000 PLN.  Po zalogowaniu do platformy transakcyjnej mForex Trader będą mogli Państwo wykonywać pierwsze transakcje. 

Weryfikacja tożsamości: dla potwierdzenia Twojej tożsamości pierwszy przelew musi być wykonany z konta bankowego o takich samych danych jakie podałeś podczas rejestracji na mForex.pl (Imię, Nazwisko, Adres).

Uwaga: Do logowania należy użyć podanego na umowie loginu i zdefiniowanego w procesie rejestracji hasła do platformy.

b) Odbiór i podpisanie dokumentów w Punkcie Usług Maklerskich W przypadku zaznaczenia w formularzu opcji odbiór dokumentów w Punkcie Usług Maklerskich, należy udać się do wybranego Punktu Usług Maklerskich w celu podpisania umowy, najpóźniej 6 miesięcy od wypełnienia formularza, po tym czasie niebędne będzie ponowne wypełnienie formularza.

Zawarcie umowy w Punkcie Usług Maklerskich

Umowę można zawrzeć także osobiście w jednym z  Punktów Usług Maklerskich.

Zapraszamy do sprawdzenia adresu i godzin otwarcia najbliższej placówki. Przed wizytą zachęcamy do zapoznania się ze wzorami umowy i treścią regulaminu.