CFD (ang. Contract for Differences - kontrakt na różnice):

  • instrument finansowy (zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi),
  • zmiana ceny odpowiada zmianie ceny wybranego instrumentu bazowego (np. akcji, obligacji, towaru lub indeksu giełdowego).

CFD oferowane przez mForex to:

  • Inwestycje na rynkach zazwyczaj niedostępnych dla inwestora indywidualnego ze względu na wysokie koszty transakcyjne lub nadmierną minimalną wartość transakcji,
  • 15 najważniejszych europejskich i światowych indeksów (w tym WIG20), towary, takie jak ropa naftowa, złoto, srebro, miedź, platyna, soja, cukier, kakao, kawa i inne, oraz obligacje rządowe USA i Niemiec,
  • Swoboda i zwielokrotnienie wyniku (zarówno zysków jak i strat) dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej (tylko niewielka część wartości kontraktu jest utrzymywana jako depozyt zabezpieczający),
  • Możliwość obstawiania zarówno wzrostu, jak i spadku ceny instrumentu bazowego,
  • Niskie spready i duża płynność zapewniana przez naszych partnerów,
  • Korzystne punkty swapowe i brak prowizji od zawieranych transakcji.

Zapraszamy do zapoznania się ze Specyfikacją instrumentów.

Więcej informacji na temat ryzyk związanych z poszczególnymi instrumentami oraz wykorzystaniem dźwigni finansowej znajduje się w pakiecie MIFID w sekcjach:

  • Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z instrumentami finansowymi
  • Informacja o instrumentach finansowych oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty.