Forex (ang. Foreign Exchange), czyli międzynarodowy rynek walutowy to największy pod względem obrotu rynek na świecie!

 • Dzienne obroty na rynku przekraczają 4 bln USD,
 • Otwarty jest 24 godziny na dobę, od godziny 23 w niedzielę do godziny 22 w piątek,
 • Cechuje się niemal nieograniczoną płynnością, można zawierać transakcje nawet na bardzo duże kwoty,
 • To rynek OTC (ang. Over the Counter), czyli zdecentralizowany rynek, dla którego nie istnieje jedno miejsce zawierania transakcji i nie można wyróżnić pojedynczej jednostki organizującej obrót. Uczestnikami obrotu są setki banków, brokerów i klientów z całego świata połączonych siecią elektroniczną,
 • Inwestorzy mogą obstawiać zarówno wzrost, jak i spadek ceny instrumentu
 • Mechanizm dźwigni finansowej sprawia, że nawet niewielkie wahania kursu powodują istotne zmiany w zainwestowanym kapitale. Wiąże się z tym szansa na wysokie zyski, ale także ryzyko poniesienia istotnych strat.

Dzięki mForex możesz zawierać transakcje na tym dynamicznym rynku, korzystając z unikalnego modelu ECN, w którym nie występuje konflikt interesów pomiędzy inwestorem a brokerem.

Naszym Klientom oferujemy ponadto:

 • Dostęp do 39 najważniejszych par walut z całego świata,
 • Możliwość zawierania transakcji przez 24 godziny na dobę, od godziny 23 w niedzielę do godziny 22 w piątek,
 • Kwotowania bezpośrednio od największych międzynarodowych banków, co zapewnia najkorzystniejsze kursy i niemal nieograniczoną płynność rynku,
 • Niskie spready (już od 0.2 pipsa) i atrakcyjną prowizję,
 • Korzystne punkty swapowe i niewielki wymagany depozyt początkowy.

Zapraszamy do zapoznania się ze Specyfikacją instrumentów.

Więcej informacji na temat ryzyk związanych z poszczególnymi instrumentami oraz wykorzystaniem dźwigni finansowej znajduje się w pakiecie MIFID w sekcjach:

 • Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z instrumentami finansowymi
 • Informacja o instrumentach finansowych oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty.