Procedura określająca zasady postępowania w przypadku zawarcia Transakcji w oparciu o błędne kwotowania w Systemie Transakcyjnym OTC dostępna jest tutaj.