A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   W   Z

Aprecjacja

umacnianie się (wzrost) kursu waluty, w stosunku do innych walut

Arbitraż

transakcja bez ryzyka, polegająca na zakupie instrumentu na jednym rynku i jednoczesnej sprzedaży tego instrumentu na drugim rynku (warunkiem jest oczywiście korzystna różnica w cenach na tych rynkach)

Ask

inaczej offer, cena po której klient zajmuje długą pozycję oraz zamyka krótką