Jak założyć rachunek OTC w Domu Maklerskim mBanku?  

Klienci indywidualni legitymujący się dowodem osobistym mogą wybrać jedną z dwóch opcji założenia rachunku:

a. Wypełnienie formularza internetowego i odbiór umowy w domu
b. Wizyta w jednym z 14 Punktów Usług Maklerskich.

Założenie rachunku osobie prawnej wymaga wizyty w  Punkcie Usług Maklerskich.


Szczegółowe informacje dotyczące otwierania rachunku OTC znajdują się w zakładce Jak otworzyć rachunek.

Ile trwa założenie rachunku OTC?  

Założenie rachunku inwestorowi indywidualnemu w POK-u zajmuje kwadrans.

Założenie rachunku drogą korespondencyjną zajmuje średnio cztery dni robocze.


Czy jest wymagana minimalna wpłata?  

Tak, aby aktywować rachunek OTC należy wpłacić co najmniej 2 tys. PLN w przypadku rachunku Standard. Przelew jest potwierdzeniem tożsamości Klienta, który odbiera Umowę od Kuriera i musi być dokonany z rachunku należącego do osoby, której dane zostały podane przy rejestracji na stronie www.mforex.pl. W przypadku rachunków zakładanych przez osoby prawne wpłata aktywacyjna wynosi co najmniej 10 000 PLN.


Jakie są warunki przystąpienia do promocji VIP 

Aby przystąpić do promocji VIP należy wykonać obrót w wysokości co najmniej 200 lotów w miesiącu. Szczegóły na stronie: www.mforex.pl/rodzaje-rachunkow


Jakie dokumenty są niezbędne do założenia rachunku OTC?  

W przypadku osób fizycznych wymagany jest jeden dokument tożsamości (Dowód Osobisty lub Paszport). Przy zakładaniu rachunku należy podać dane właściwego Urzędu Skarbowego i numer rachunku bankowego do wypłat.

W przypadku zawarcia Umowy przez firmę krajową lub zagraniczną potrzebny jest:

 • Wypis z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy potwierdzający podstawę prawną prowadzonej działalności;
 • REGON Klienta lub inny równoważny numer identyfikacyjny;
 • Karta wzorów podpisów osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem OTC;
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); ewentualnie inne dokumenty, jeżeli wymagane są przez Spółkę lub obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Czy otwierając rachunek OTC muszę podać NIP?  

Nie, wystarczy podać numer PESEL i dane właściwego Urzędu Skarbowego.


Co zrobić, jeśli dokumenty potrzebne do otwarcia rachunku OTC są wystawione za granicą?  

Jeżeli dokumenty są wystawione za granicą, o ile DM mBanku nie odstąpi od tego wymogu, powinny być poświadczone:

 • zgodnie z Konwencją Haską z 5.10.1961 r. poprzez umieszczenie na dokumentach tzw. Apostille, przez właściwy organ w kraju pochodzenia dokumentu lub
 • w przypadku dokumentów sporządzonych w kraju niebędącym stroną ww. Konwencji Haskiej - przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny.

Czy mogę otworzyć rachunek OTC, jeśli dysponuję dokumentami w języku obcym?  

Nie, dokumenty w języku obcym powinny być przedstawione spółce z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski (przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).


Czy można otworzyć rachunek wspólny?  

Niestety nie ma możliwości otworzenia rachunku wspólnego.


W jaki sposób mogę wypłacić środki z rachunku OTC?  

Przy zakładaniu rachunku OTC definiuje się do trzech numerów rachunków w formacie NRB, na które będzie możliwość przelewania środków. Jako rachunki do przelewów można podać swój główny rachunek bankowy, rachunek giełdowy itp. Aby wykonać przelew należy:

 • zalogować się w zakładce Mój fx i złożyć dyspozycję przelewu środków, lub
 • zadzwonić na Infolinię mForex pod numer 22 697 47 74

Za przelewy internetowe  w kwocie powyżej 200 PLN na rachunki obsługiwane przez mBank nie pobieramy prowizji. Za pozostałe przelew pobieramy opłatę zgodną z Tabelą opłat i prowizji.


W jakich godzinach obsługiwane są przelewy na rachunku OTC?  

 • Wygodną i bezpłatną formą zasilenia rachunku OTC jest mTransfer dla posiadaczy rachunku w mBanku oraz przelew Blue Media dla posiadaczy rachunków w innych bankach, szybka realizacja do kilku minut, 7/24/365 z zastrzeżeniami regulaminu. Dostęp po zalogowaniu do Mój FX, zakładki Wpłata mTransfer i Wpłata BlueMedia 
 • Pomiędzy rachunkami OTC: 24h (7 dni w tygodniu); realizacja natychmiastowa
 • W ramach Domu Maklerskiego mBanku: 24h (7 dni w tygodniu); realizacja do 10 minut
 • W ramach  mBanku: Wpłaty 8:00-18:30 (dni robocze), realizacja do 10 minut; Wypłaty 8:00-17:30 (dni robocze), realizacja do 45 minut
 • Inne banki: w zależności od sesji Elixir (DM mBanku obsługuje również trzecią sesję Elixir)

Podane czasy realizacji przelewów są wartościami orientacyjnymi, z przyczyn technicznych mogą one ulec wydłużeniu.


Czy mogę posiadać więcej niż jeden rachunek OTC?  

Jeden klient może posiadać jeden rachunek danego typu. W celu poznania szczegółów zachęcamy do kontaktu.


W jaki sposób mogę zasilić rachunek OTC?  

Zasilić rachunek OTC można wykonując przelew na podany w umowie indywidualny numer konta, powiązany z Twoim rachunkiem OTC.

Wygodną i bezpłatną formą zasilenia rachunku OTC jest mTransfer dla posiadaczy rachunku w mBanku oraz przelew Blue Media dla posiadaczy rachunków w innych bankach, szybka realizacja do kilku minut, 7/24/365 z zastrzeżeniami regulaminu. Dostęp po zalogowaniu do Mój FX, zakładki Wpłata mTransfer i Wpłata BlueMedia 


Jak wyglądają kwestie podatkowe na rynkach?  

Podobnie jak dla rynków regulowanych klient DM mBanku otrzymuje informacje o zyskach i stratach na formularzu PIT-8C. Tym samym musi się rozliczyć z odpowiednim Urzędem Skarbowym. Podatek od osiągniętych zysków kapitałowych wynosi 19%.


Skąd wiem, że zostałem prawidłowo zalogowany na platformę mForex Trader?  

W prawym dolnym rogu terminala znajduje się ikona świadcząca o statusie połączenia. Jeśli jesteś prawidłowo zalogowany ikona jest zielono-granatowa lub zielono-czerwona i wyświetla wielkość ściągniętych i wysłanych w bieżącej sesji danych.

Jeśli nie jesteś prawidłowo zalogowany, ikona jest w całości czerwona. Ponadto obok ikony znajduje się komunikat: Brak połączenia/Zły rachunek. Należy się zalogować jeszcze raz z wykorzystaniem prawidłowych danych (w menu Plik->Login). Jeśli nie przynosi to skutku, należy spróbować zalogować się przez inny serwer. W razie występowania problemu w dalszym ciągu należy skontaktować się Infolinią (22 697 47 74).


W jaki sposób mogę odzyskać utracony login oraz hasło?  

W tym celu należy zadzwonić na Infolinię Domu Maklerskiego mBanku pod numer 22 697 4774. Po podaniu hasła telefonicznego oraz wybranych danych osobowych pracownik może przypomnieć Ci login, a także zresetować hasło do platformy i ustanowić nowe hasło, które należy zmienić przy pierwszym logowaniu. Jeśli zapomniałeś także hasła telefonicznego, konieczna będzie wizyta w jednym z 15 Punktów Usług Maklerskich.

, w celu zmiany haseł.

W jaki sposób mogę zmienić hasło dostępu do platformy?  

W tym celu należy skorzystać z zakładki Narzędzia -> Opcje -> Serwer -> Zmień. Użytkownik musi wpisać swoje stare hasło oraz podać nowe hasło. Hasło można zmienić także w aplikcaji mobilnej MT4: Zarządzaj kontami -> Menu w prawym górnym rogu -> Zmień hasło.


Co należy zrobić aby zachować wszystkie spersonalizowane ustawienia i wykresy?  

Platforma mForex Trader automatycznie zapisuje wszystkie ustawienia i wykresy użytkownika. Przy następnym logowaniu do platformy ustawienia oraz wykresy zostaną odtworzone. Natomiast w przypadku zmiany komputera lub miejsca logowania ustawienia i wykresy nie będą już spersonalizowane. Wynika to z faktu, iż wszystkie ustawienia są zapisywane na dysku twardym komputera, na którym zainstalowano platformę. W celu odtworzenia ich na nowym komputerze, w nowym miejscu logowania należy skopiować zawartość folderu „profiles” z wcześniejszej instalacji do folderu „profiles”, w miejscu zainstalowania platformy do której chcemy zaimportować ustawienia z wcześniejszej instalacji platformy.


Jakie instrumenty dostępne są na platformie mForex Trader?  

Na platformie dostępne są kontrakty na różnice kursowe blisko 40 par walutowych oraz najważniejszych indeksów, surowców, towarów i akcji z giełd światowych. Zachęcamy się do zapoznania się z pełną specyfikacją dostępnych Instrumentów.


Jak najszybciej znaleźć dany instrument?  

W oknie Rynek, należy wpisać z klawiatury pierwszą literę symbolu danego instrumentu którego szukamy. Np. szukając instrumentu COFFEE.f (Kawa) należy w oknie Rynek wpisać z klawiatury „C”. Przyciskając kolejno daną literę, przechodzimy przez wszystkie instrumenty, których symbol rozpoczyna się od danej litery.

Jeśli nie możesz znaleźć danego instrumentu sprawdź czy jest dodany do Listy Symboli widocznych w oknie Rynek. Zobacz odpowiedź na pytanie: Czy mogę edytować listę Symboli w oknie Rynek?


Czy mogę edytować listę Symboli w oknie Rynek?  

Tak, możesz dodawać i usuwać wybrane Instrumenty z listy. Aby edytować listę należy kliknąć prawym przyciskiem myszki w oknie Rynek i wybrać z menu, które się pojawi, opcję Symbole. W okienku Symbole możesz dodawać i usuwać poszczególne instrumenty z listy, wybierając opcję Pokaż lub Usuń dla każdego instrumentu z poszczególnych kategorii. W menu możesz także wybrać opcję Pokaż/Ukryj wszystkie symbole.

Istnieje także możliwość zapisania listy wybranych przez Ciebie Instrumentów jako zestawu, który następnie możesz otworzyć w oknie Rynek. Możesz tworzyć i zapisywać wiele różnych zestawów. Aby to zrobić należy kliknąć w oknie Rynek prawym przyciskiem myszki, następnie wybrać w menu, które się pojawi, opcję Zestawy i wybrać jeden z zapisanych zestawów lub zapisać nowy zestaw.


W jakich godzinach mogę składać zlecenia?  

Zlecenia można składać od godziny 23.00 w niedzielę do godziny 22.00 w piątek dla wszystkich par walutowych. Dla innych instrumentów godziny te są różne i zależą od godzin działania rynków na którym są handlowane. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką -> Godziny handlu oraz Specyfikacją Instrumentów.


Jak mam złożyć zlecenie?  

Aby złożyć zlecenie należy kliknąć dwukrotnie na wybrany instrument z listy Rynek, pojawi się formatka do składania zleceń. Następnie należy zdefiniować parametry zlecenia i kliknąć w przypadku wyboru typu zlecenia Egzekucja Rynkowa jeden z guzików: czerwony – Sprzedaż po rynkowej albo niebieski Kupno po rynkowej. W przypadku wybrania typu zlecenia Zlecenie oczekujące należy dodatkowo: wybrać typ zlecenia oczekującego: Buy/Sell Limit lub Buy/Sell Stop, podać cenę i ewentualnie datę wygaśnięcia zlecenia oraz nacisnąć przycisk Złóż Zlecenie.

Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zlecenia jest skorzystanie z klawisza F9 dostępnego na klawiaturze użytkownika. Należy z niego korzystać po wcześniejszym wyborze instrumentu, którym chcemy handlować.


Jakie są dostępne rodzaje zleceń?  

Platforma mForex Trader umożliwia składanie zleceń po cenie rynkowej (egzekucja natychmiastowa) oraz zleceń oczekujących: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit i Sell Stop.

W godzinach handlu danego instrumentu można dokonać anulacji zlecenia, zanim się aktywuje i zostanie zrealizowane.

Buy Limit — zlecenie otwarcia pozycji długiej aktywowane i kierowane na Rynek OTC, gdy aktualna oferta rynkowa (ASK) osiągnie poziom określony w zleceniu. Cena podawana w zleceniu musi być niższa od bieżącej ceny rynkowej. Zlecenie składane, gdy oczekiwany jest wzrost ceny instrumentu, po wcześniejszej korekcie.

Buy Stop — zlecenie otwarcia pozycji długiej aktywowane i kierowane na Rynek OTC, gdy aktualna oferta rynkowa (ASK) osiągnie poziom określony w zleceniu. Cena podawana w zleceniu musi być wyższa niż bieżąca cena rynkowa. Zlecenie składane, gdy oczekiwana jest kontynuacja wzrostu ceny instrumentu, po przekroczeniu danego poziomu cenowego w trendzie wzrostowym.

Sell Limit — zlecenie otwarcia pozycji krótkiej aktywowane i kierowane na Rynek OTC, gdy aktualna oferta rynkowa (BID) osiągnie poziom określony w zleceniu. Cena podawana w zleceniu musi być wyższa niż bieżąca cena rynkowa. Zlecenie składane, gdy oczekiwany jest spadek ceny instrumentu, po wcześniejszym wzroście ceny do określonego poziomu.

Sell Stop — zlecenie otwarcia pozycji krótkiej aktywowane i kierowane na Rynek OTC, gdy aktualna oferta rynkowa (BID) osiągnie poziom określony w zleceniu. Cena podawana w zleceniu musi być niższa niż bieżąca cena rynkowa. Zlecenie składane, gdy oczekiwana jest kontynuacja spadku ceny instrumentu, po przekroczeniu danego poziomu cenowego w trendzie spadkowym.

Zlecenia przekazane na Rynek OTC realizowane są po cenach rynkowych, które ze względu na zmienność Rynku mogą różnić się od cen, przy których zlecenia zostały aktywowane. Spółka nie odpowiada za realizację celu inwestycyjnego Klienta składającego zlecenia.


Dlaczego nie mogę w danej chwili złożyć zlecenia?  

Najczęstszą przyczyną tego jest to, że rynek, na którym notowany jest dany instrument jest zamknięty. W takim przypadku powinien pojawić się komunikat Rynek jest zamknięty.


Czy mogę mieć zajęte jednocześnie przeciwstawne pozycje w jednym instrumencie?  

Tak. Można mieć zajętą jednocześnie pozycję długą i krótką w jednym instrumencie. Dokonanie kolejno po sobie zawarcia transakcji Kupna i Sprzedaży na tym samym instrumencie spowoduje otworzenie dwóch pozycji. Dla pozycji przeciwstawnych depozyt blokowany jest tylko raz dla większej z otwartych pozycji. Zobacz też odpowiedź na pytanie:
W jaki sposób mogę zamknąć pozycję?


Kiedy nastąpi automatyczne zamknięcie pozycji i na jakich warunkach?  

Automatyczne zamknięcie pozycji (STOP-OUT) nastąpi w przypadku, gdy wartość Margin Level spadnie poniżej  50%. Margin Level to iloraz Equity / Margin wyrażony w procentach.

Przy spadku Margin level poniżej 50% otwarte pozycje będą zamykane po cenach rynkowych, począwszy od najbardziej stratnej. Zamykane będą kolejne pozycje do momentu, w którym wartość Equity przekroczy 50% wymaganego depozytu. W celu uniknięcia zamknięcia pozycji w ten sposób należy odpowiednio wcześniej uzupełnić depozyt zabezpieczający. 

W przypadku Klientów posiadajacych status Klienta profesjonalnego poziom stop-out wynosi 80%.


Automatyczne zamknięcie pozycji może nastąpić również w przypadku otwarcia pozycji ze zdefiniowanym wcześniej poziomem Stop Loss lub Take Profit. Pozycje te będą zamknięte jeżeli cena osiągnie wspomniane poziomy.


Czy hedge wyklucza automatyczne zamknięcie pozycji (stop-out)?  

Nie. Posiadanie pozycji długiej i krótkiej o tym samym wolumenie na tym samym instrumencie (hedge) nie wyklucza automatycznego zamknięcia pozycji. Pozycje takie mogą zostać zamknięte automatycznie na skutek spadku wartości poziomu zabezpieczenia (margin level) poniżej 50% dla Inwestora detalicznego i 80% dla inwestora profesjonalnego, np. na skutek spadku wartości Equity w związku z:

- naliczaniem punktów SWAP za utrzymanie pozycji

- rozszerzeniem spreadu, np. w związku z ważnymi wydarzeniami ekonomicznymi, politycznymi lub w godzinach nocnych

- niekorzystną zmianą kursu PLN w stosunku do waluty kwotowanej hedgowanego instrumentu w sytuacji, w której strata na jednej z pozycji znacznie przekracza zysk z pozycji przeciwstawnej. 


Gdzie znajdę informacje o otwartych pozycjach?  

Informacje o otwartych pozycjach znajdziemy w zakładce Handel w oknie Terminal. W zakładce tej użytkownik widzi dokładny czas zawarcia zlecenia, typ zlecenia, wolumen zlecenia w lotach, symbol instrumentu oraz cenę po jakiej została otwarta pozycja. W zakładce tej znajdziemy również informację o osiągniętym wyniku na pozycji w przypadku jej zamknięcia. Wartość ta jest automatycznie wyliczana po każdej zmianie kursu instrumentu. Dodatkowo wyświetlane są kolumny z informacjami o ustawionych Stop Loss i Take Profit, naliczonej za każde zlecenie prowizji i swapach. Aby wyświetlić lub ukryć wybrane kolumny kliknij prawym przyciskiem myszki w polu Terminal. W menu które się pojawi możesz ustawić, które kolumny będą widoczne, a które nie.


Gdzie znajdę potwierdzenie zawarcia/zamknięcia transakcji?  

Potwierdzenie zawarcia/zamknięcia transakcji znajduje się w zakładce Historia rachunku w oknie Terminal. W zakładce tej mamy podgląd na wszystkie zrealizowane transakcje wraz z osiągniętymi na nich wynikami. Możliwe jest również wygenerowanie raportu z dowolnego przedziału czasowego. W tym celu należy kliknąć w Oknie Terminal w zakładce Historia rachunku prawym przyciskiem myszki i z menu, które się pojawi wybrać opcję Inny okres.


Czy możliwe jest odzyskanie przypadkowo zamkniętego wykresu?  

Platforma mForex Trader umożliwia odzyskanie zamkniętego wykresu poprzez opcję Plik -> Otwórz skasowany. W zakładce tej wybieramy interesujący nas wykres. Aby ta opcja była aktywna inwestor musi wcześniej zaznaczyć opcję Zapisz usunięte wykresy do ponownego otwarcia. Funkcja ta jest dostępna w oknie Narzędzia->Opcje w zakładce Wykresy.


Co to jest lot?  

Lot jest jednostką określającą wielkość kontraktu. Dla wszystkich par walutowych wynosi on 100 000 jednostek waluty bazowej. Dla pozostałych kontraktów wartość kontraktu równa jest cenie instrumentu pomnożonej przez mnożnik. Zachęcamy do zapoznania się ze  Specyfikacją Instrumentów.


Jaka jest minimalna jednostka transakcyjna?  

Minimalna wielkośc zlecenia wynosi 0.01 lota. Natomiast minimalny krok zlecenia wynosi 0.01 lota. Oznacza to, że można składać zlecenia o volumenie co najmniej 0.01 lota, z dokładnością 0.01, np. 0.32 lota.


Jaka jest wielkość depozytu zabezpieczającego?  

Wielkość pobieranego depozytu zabezpieczającego zależy od rodzaju instrumentu bazowego będącego przedmiotem transakcji.  Dla pozycji przeciwstawnych depozyt blokowany jest tylko raz dla większej z otwartych pozycji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Tabeli zabezpieczeń.


W jaki sposób mogę zamknąć pozycję?  

Zamykanie pozycji możliwe jest tylko za pomocą polecenia Zamknij Zlecenie, dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wybraną otwartą pozycję w oknie Handel.


Czy mogę częściowo zamknąć pozycję?  

Tak, jeśli chcesz możesz zamknąć tylko część otwartej pozycji. Aby to zrobić należy przy zamykaniu pozycji zmniejszyć wolumen zlecenia i następnie nacisnąć żółty guzik Zamknij zlecenie. Należy jednak pamiętać, że minimalny krok zlecenia wynosi 0,01 lota.


Co to są punkty swapowe?  

Punkty swapowe stanowią koszt utrzymania pozycji na rynku spot. Odzwierciedlają one dysparytet oprocentowania waluty bazowej oraz waluty kwotowanej.


Kiedy i w jaki sposób naliczane są punkty swapowe?  

Punkty swapowe naliczane są każdego dnia handlowego o godzinie 24.00 czasu polskiego dla każdej niezamkniętej pozycji. Natomiast w piątek o północy naliczane są potrójne punkty swapowe (za piątek, sobotę oraz niedzielę), z wyjątkiem par EURTRY i USDTRY, dla których potrójne punkty swap naliczane są odpowiednio w środę i czwartek. Punkty przelicza się na PLN i uwzględnia w wyniku transakcji. Pozycje otwarte w niedziele po godzinie 23.00 nie są obciążane punktami. Zachęcamy do zapoznania się z Tabelą punktów swapowych.


Jakie ceny wyświetla wykres?  

Wykresy pokazują cenę BID.


Czy możliwy jest eksport aktualnych danych rynkowych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel?  

Tak, jest to możliwe. Informacja jak odpowiednio skonfigurować platformę i MS Excel dostępna jest w instrukcji obsługi platformy. Jest ona dostępna tutaj.


Gdzie mogę znaleźć najważniejsze informacje z rynku?  

Informacje te dostępne są w portalu informacyjnym Domu Maklerskiego mBanku mNews: www.mforex.pl/mnews.


Czy na wykresie widoczny jest poziom kursu po jakim została otwarta pozycja?  

Tak, taki poziom kursu widoczny jest na wykresie. Należy jednak wcześniej zaznaczyć funkcję Pokaż poziomy transakcji w oknie Narzędzia->Opcje w zakładce Wykresy.


O czym informuje pozycja Balance (Saldo Rachunku)?  

Pozycja ta zawiera sumę środków wniesionych na rachunek inwestycyjny wraz z wynikami na już zamkniętych pozycjach. Tym samym pozycja Balance nie uwzględnia wyniku z otwartych pozycji.


O czym informuje pozycja Equity (Saldo Rejestru Operacyjnego)?  

Saldo Rejestru Operacyjnego jest sumą Salda Rachunku i wyniku z otwartych pozycji. Pozycja ta zmienia się wraz ze zmianą cen instrumentów na rynku i pozycji Wynik.


Co to jest Margin (Wymagany Depozyt Zabezpieczający)?  

Depozyt Zabezpieczający jest to część środków Inwestora zablokowana jako zabezpieczenie otwartych pozycji.


O czym informuje Free Margin (Wolne Środki Pieniężne)?  

Wartość ta informuje o dostępnych środkach na otwarcie kolejnych pozycji. Pozycję tę oblicza się jako różnicę między Saldem Rejestru Operacyjnego (Equity) lub Saldem Rachunku (Balance), a Wymaganym Depozytem Zabezpieczającym (Margin).

Jeśli Balance>Equity, to Free Margin = Equity - Margin,

Jeśli Balance<Equity, to Free Margin = Balance - Margin.


Co to jest Margin Level (Poziom zabezpieczenia) i co nam ta pozycja mówi?  

Poziom zabezpieczenia jest wynikiem ilorazu Salda Rejestru Operacyjnego i Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego. Pozycja ta jest niezwykle przydatna dla każdego inwestora, gdyż informuje o możliwym automatycznym zamknięciu najbardziej stratnych pozycji (gdy spadnie poniżej 50% w przypadku klientów detalicznych i poniżej 80% w przypadku klientów profesjonalnych).


Margin Level = Equity/Margin


Czy mogę stracić więcej środków niż wpłaciłam/wpłaciłem?  

Dla pozycji otwartych po 1.08.2018 r. przez Klienta detalicznego nie ma takiego ryzyka (tzw. gwarancja ochrony przed ujemnym saldem).

W przypadku Klientów posiadających status Klienta profesjonalnego, jest takie ryzyko (brak gwarancji ochrony przed ujemnym saldem). Wpłacone środki służyć mogą jako zabezpieczenie pozycji o znacznie większej wartości nominalnej. W przypadku walut wartość pozycji może przekraczać 100-krotnie wartość depozytu, co wynika z mechanizmu dźwigni. W sytuacji powstania na rynku luk cenowych np. na skutek ważnych zdarzeń polityczno-gospodarczych lub luk powstałych na otwarciu sesji danego instrumentu, mechanizm stop-out oraz stop lossy zrealizują się po cenie rynkowej. W związku z tym wartość depozytu może spaść poniżej wartości zdeponowanych środków. Powstały w ten sposób debet Klient, zgodnie z regulaminem, musi niezwłocznie uzupełnić.


Jak jest naliczana prowizja od transakcji?  

Prowizja od transakcji na rynku Forex naliczana jest procentowo od wartości transakcji. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w Tabeli opłat i prowizji. Prowizja naliczana jest raz w momencie otwarcia zlecenia jednocześnie za otwarcie i zamknięcie transakcji, stanowi obciążenie wyniku otwartej pozycji. Prowizja pomniejsza Saldo rachunku dopiero w momencie zamknięcia pozycji. Minimalna prowizja od zlecenia na rynku forex wynosi 1 zł.

W przypadku CFD na indeksy i towary nie jest naliczana prowizja. Prowizja jest zawarta w spreadzie pomiędzy ceną kupna i sprzedaży otrzymaną od zewnętrznego dostawcy.


Ile wynosi wartość prowizji minimalnej?  

Prowizja minimalna od zleceń na rynku Forex wynosi 1 zł.