Standardowy czas realizacji zlecenia - mierzony od momentu otrzymania przez DM mBanku zlecenia Klienta do Systemu Transakcyjnego OTC, do chwili potwierdzenia realizacji transakcji w Systemie Transakcyjnym OTC, przy założeniu typowych, standardowych warunków funkcjonowania rynku wynosi:

Tabela 1. Standardowe czasy realizacji zleceń w IV kw. 2019 r.

Klasa Instrumentu PochodnegoCzas realizacji zlecenia (mediana)

Standardowy czas realizacji zlecenia*

50% zleceń realizowana jest w czasie krótszym niż: Rozumiany jako maksymalny czas wykonania zlecenia, w którym zrealizowano 99% zleceń
Walutowe (Forex CFD) 141 ms 343 ms 
CFD na indeksy giełdowe i towary (Commodity and Indices CFD) 78 ms 265 ms 

*W przypadku zaistnienia sytuacji rynkowych odbiegających od standardowych zlecenie Klienta może być wykonane w czasie dłuższym niż standardowy. Sytuacje, w których warunki rynkowe odbiegają od standardowych wymienione są w aktualnie obowiązującym Pakiecie MIFID, dostępnym na stronie: https://www.mforex.pl/regulaminy.