Punkty swapowe stanowią koszt utrzymania pozycji na rynku spot. Odzwierciedlają one dysparytet oprocentowania waluty bazowej oraz waluty kwotowanej. Pozycje na parach walutowych, które nie zostają zamknięte przed 24.00 podlegają o tej godzinie automatycznemu naliczeniu punktów swapowych. Naliczone punkty (ujemne lub dodatnie) stanowią koszt utrzymania pozycji na rynku spot i odzwierciedlają dysparytet waluty bazowej oraz waluty kwotowanej. Wartość dziennego uznania lub obciążenia rachunku punktami swapowymi wynika z zastosowania poniższego wzoru:

Wielkość pozycji (nominał transakcji) * wielkość punktów swap * wielkość punktu dla danego instrumentu * kurs PLN

Rozpatrując powyższy wzór na przykładzie pozycji długiej na parze EURUSD o nominale 1 lot:

- zawierając pozycję długą o nominale jednego lota otwieramy pozycję wartą 100 000 EUR, która dla tej pary jest walutą bazową,

- wielkość punktów swap wynikająca z dysparytetu stóp procentowych w tygodniu 11-15 lipca wynosi: -5.5991, 

- para EURUSD kwotowana jest do pięciu miejsc po przecinku więc jeden punkt to 0.00001,

- kurs średni USDPLN w dniu 15.07.2016 r. wynosił około 3.9680.

Podkładając powyższe wartości do wzoru otrzymujemy wartość punktów swap, które będą naliczane przez weekend 15-17 lipca 2016 r. (codziennie o 24.00):

100000* -5.5991 *0.00001*3.9680 = 22.22

Także łączna wartość punktów swap za piątek sobotę i niedzielę wyniesie: 66.66

Ponizej przedstawiamy tabelę punktów swapowych dla wybranych instrumentów.

Pełna tabela jest do ściągnięcia tutaj.

InstrumentPunkty swap (długa)Punkty swap (krótka)Wartość swap w zł/lot (długa)Wartość swap w zł/lot (krótka)
EURUSD -10.4919 2.1775 -40.15 8.33
USDJPY 0.7353 -9.3047 2.55 -32.32
GBPUSD -7.8362 -1.9139 -29.98 -7.32
EURJPY -5.9948 -3.1664 -20.82 -11
USDCHF 2.5521 -9.8189 10.4 -40.02
AUDUSD -3.9268 -1.037 -15.03 -3.97
EURGBP -6.0101 -0.3861 -29.9 -1.92
AUDJPY -1.297 -4.803 -4.5 -16.68
EURCHF -3.1597 -4.5986 -12.48 -18.16
NZDUSD -3.0592 -1.7115 -11.71 -6.55
EURPLN -40.0883 8.2662 -40.09 8.27
USDPLN -13.7599 -13.8821 -13.76 -13.88

Poniżej przedstawiamy wzór według, którego kalkulowana jest wartość punktów SWAP dla poszczególnych instrumentów:

d – liczba miejsc po przecinku w danej parze walutowej

Dla przykładu dla EURUSD:

EURUSD 1,17650 d=5, opieramy się na tygodniowych stopach procentowych ICE Libor EUR 1W i ICE LIBOR USD 1 Week, które na dzień sporządzania kalkulacji wynosiły odpowiednio: -0.00429 i 0.02085. 

WalutaT
AUD 365
CAD 365
CHF 360
EUR 360
GBP 365
HUF 360
JPY 360
MXN 360
NOK 360
NZD 365
PLN 360
SEK 360
TRY 360
ZAR 365
USD 360

Marża DM stosowana w kalkulacji wartości punktów SWAP została podana w Taryfie opłat i prowizji DM mBanku na rynkach nieregulowanych (OTC), dostępnej na stronie https://www.mforex.pl/oplaty-i-prowizje